Skip Navigation
Poughkeepsie Property Logo 1
Lexington Club @ Galleria
1964 South Road 
Poughkeepsie, NY 12601
(877) 320-4011